Kelas Tahun 6

 


1. Nombor Perdana
    
    https://youtu.be/pVXAyW8Akq0

2. Nombor Tujuh Digit


3. Nombor Perpuluhan Juta